حصیر و ...

صنایع دستی

دست بافی از مناطق روستایی ایران
عسل و ...

محصولات اورگانیک

تولیدی از بهترین مزرعه های ایران
ما در بنیاد ایفا هدفی داریم بزرگ اما سخت! و آنهم توسعه پایدار مناطق محروم روستایی

با قرض دادن فرهنگ کمک کردن صحیح را نهادینه کنید

وبسایت ایفا بطور رسمی از خرداد سال 1398 آغاز بکار و فقط در کمتر از 8 ماه به نتایجی که در روبرو مشاهده میکنید دست پیدا کرد. تمامی این ارقام و اتفاقات بزرگ بدست نمی آمد مگر با پشتیبانی، همکاری و همیاری تک تک شما عزیزان! بدانید که بدون وجود انرژی شما برداشتن حتی کوچکترین قدم هم بسیار دشوارتر از حد انتظار است...
از شما ممنونیم!

آمار فوق از خرداد 1398 تا 29 اسفند 1398 میباشد

99 تعداد طرح های در بازه تنفس
281 تعداد کل طرح های کارآفرینی
4700000 میانگین هزینه اشتغال زایی هر نفر/تومان
149 اشتغال زایی مستقیم/نفر
97 کارآفرینی مردان/نفر
41 کارآفرینی زنان/نفر